ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Βασικός παράγοντας επιτυχίας των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων είναι οι καθηγητές μας. Είναι όλοι τους πτυχιούχοι Πανεπιστημίων στον τομέα των ξενόγλωσσων φιλολογιών και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με αξιόλογη εμπειρία, ενώ επιμορφώνονται συνεχώς παρακολουθώντας σεμινάρια, αλλά κυρίως αγαπούν τη διδασκαλία και είναι πρόθυμοι να ξεπεράσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις εφαρμόζοντας ό,τι χρειαστεί για την επιτυχία των μαθητών μας. Επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, ενώ χάρη στο μικρό αριθμό μαθητών σε κάθε τμήμα (τέσσερις, 4) δίνεται η ευκαιρία στον καθηγητή να απευθύνει το λόγο στον καθένα περισσότερες φορές. Ταυτόχρονα εφαρμόζονται βασικές παιδαγωγικές αρχές, όπως η ευγενής άμιλλα και η διαρκής συμμετοχή. Κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων του Κέντρου μας είναι η αγάπη για τη δουλειά μας, ο υψηλός βαθμός κατάρτισης και εξειδίκευσης στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά και ενήλικες και η εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων, καινοτόμων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων.

 

Με αυτούς τους τρόπους επιτυγχάνουμε τα εξής:

  • Οι μαθητές μας νιώθουν χαρά και ενθουσιασμό για τη γλώσσα, ασφάλεια ότι βρίσκονται στο σωστό περιβάλλον που τους βοηθά να εκφραστούν με άνεση χωρίς να φοβούνται μήπως κάνουν κάποιο λάθος. Πιστεύουμε ότι τα λάθη είναι απαραίτητο συστατικό της μάθησης.
  • Οι μαθητές μας βιώνουν μία εξελιγμένη εμπειρία μάθησης η οποία τους βοηθά να  αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες. Ενισχύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, δουλεύοντας είτε ατομικά για να αναπτύξουν την συγκέντρωση και να γίνουν αυτόνομοι, είτε σε ομάδες για να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας με άλλους για έναν κοινό σκοπό.
  • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους, τόσο για τη μάθησή τους, όσο και την επικοινωνία τους με τον υπόλοιπο κόσμο.
  • Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πρόοδό τους και την επιτυχία τους, γιατί μαθαίνουν να είναι αυτόνομοι και να έχουν κριτική σκέψη.
  • Οδηγούνται στις πιο αξιόπιστες εξετάσεις γλωσσομάθειας με εμπιστοσύνη και χωρίς άγχος γιατί γνωρίζουν ότι έχουν προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόκληση.
  • Αγαπούν τη γνώση και τη γλώσσα γιατί έχουν εκτεθεί σε πολλές δραστηριότητες, οι οποίες τους κάνουν να νοιώθουν ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση.