ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Το PTE General (Pearson Test of English General) είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας. Οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι σε θέση να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους για επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι αναγνωρισμένο από εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ και γίνεται αποδεκτό σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι εξετάσεις πιστοποιούνται από το Edexcel, το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας. Διατίθενται τέσσερα επίπεδα συνυφασμένα με το Common European Framework of Reference for Languages (C.E.F.R.). 

  

  

Communication Level

  
  

 Common European Framework (K.Ε.Π.Α.)

  
  

PTE General

  

 Intermediate

 B1

 Level   2

 Upper   Intermediate

 B2

 Level   3

 Advanced

 C1

 Level   4

 Proficient

 C2

 Level   5