ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Τα παιδιά μας θα ζήσουν σε έναν κόσμο με πολλές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να κερδίσουν χρόνο και να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα από την πιο τρυφερή τους ηλικία. Τα προγράμματα του Κέντρου μας είναι κατάλληλα επεξεργασμένα, ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ηλικίας τους, καθώς και σε κάθε μια από τις γλώσσες που προσφέρονται. Για όλα τα προγράμματα τα τμήματα εχουν μέγιστο αριθμό ατόμων τα 4. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι μαθητές μας χάρη στα 4μελή ευέλικτα τμήματα κερδίζουν μια ολόκληρη τάξη (Β2 στην Ε Class και όχι στην F!) ενώ δεν επιβαρύνονται με πάνω από 4 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως ακόμα και στις τάξεις C1 και C2 (Advanced και Proficiency). Και φυσικά ΧΩΡΙΣ καλοκαιρινά μαθήματα.

 

A.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EARLY FUN (1 ώρα/εβδομάδα)

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα από πολύ νωρίς, γι’ αυτό και το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο για την ηλικία των 5-7 ετών. Το ξεκίνημά τους, λοιπόν, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο και ταυτόχρονα δημιουργικό. Χάρη στα εικονογραφημένα βιβλία και τις εικόνες, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, τα παιδιά μαθαίνουν ευχάριστα και διασκεδαστικά σαν παιχνίδι  για να είναι η παραμονή τους ευχάριστη και η μάθηση…παιχνιδάκι!

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNIORS ON TRACK (3 ώρες/εβδομάδα)

Στο προκαταρκτικό επίπεδο τα τμήματά μας Α' & Β' junior απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 7 – 9 ετών. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά εισάγονται πιο βαθιά στην ξένη γλώσσα και κουλτούρα. Με βιβλία επιλεγμένα από τους κορυφαίους εκδοτικούς οίκους και προσεκτικά σχεδιασμένο υλικό που τους δίνεται από εμάς, με πολλές δραστηριότητες που αφορούν την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους, οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και αρχίζουν σταδιακά να επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα σε προφορικό αλλά και γραπτό επίπεδο, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους.

 

C. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KIDS IN ACTION (3 ώρες/εβδομάδα)

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στα παιδιά ηλικίας 9 - 12 ετών. Σ’ αυτήν την ηλικία τίθενται οι πιο σημαντικές βάσεις και αποκτούνται οι πλέον βασικές γνώσεις, πού είναι απαραίτητες για τη σωστή εκμάθηση μια ξένης γλώσσας. Για το λόγο αυτό είναι και η κρισιμότερη. Μ’ αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη, ενώ παράλληλα υπάρχει άμιλλα, που πάντα αποτελεί ισχυρό κίνητρο μάθησης. Δημιουργείται έτσι μια αυτόνομη γλωσσική κοινωνία, με μέγιστη αποδοτικότητα. Στο μεσαίο επίπεδο τα τμήματά μας (A, B, C Senior) απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9 – 12 ετών. Τα τμήματα του μεσαίου επιπέδου στοχεύουν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α1+ και A2 όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (C.E.F.R.). Τα επίπεδα Α1 και Α2 χαρακτηρίζουν τον μαθητή ως Βασικό χρήστη.

 

D. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤEENS IN TEAMS (4 ώρες/εβδομάδα)

Όπως φανερώνει και το όνομα του, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε έφηβους ηλικίας 13-16 ετών και αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου, προσφέροντας ακόμα περισσότερα. Φυσικά και αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, με προσεγμένα βιβλία και με βάση τις μαθησιακές ανάγκες αυτής της ηλικίας. Άμεσος στόχος είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και η όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις εξετάσεις, χάρη σε προσεκτική και υπεύθυνη προετοιμασία.

Τα τμήματα του ανώτερου επιπέδου (τμήματα εξετάσεων) στοχεύουν στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2, όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (C.E.F.R.). Στο επίπεδο Β2 ο μαθητής - σπουδαστής θεωρείται Ανεξάρτητος χρήστης ενώ στα επίπεδα C1 και C2 χαρακτηρίζεται ως Ικανός χρήστης και αποκτά επίπεδο ανάλογο με εκείνο ενός φυσικού ομιλητή της γλώσσας.

 

                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

EARLY ENGLISH FUN -

JUNIORS ON TRACK

Pre-Junior Pre-Junior Pre-Junior
Junior A Cours Prep A KinderKurs A
Junior B Cours Prep B KinderKurs B
 KIDS IN ACTION   A' Class Cours A Kurs A
B' Class Cours B Kurs B
C' Class Cours C Kurs C
 TEENS IN TEAMS    D' Class (B1) Cours D (B1) Kurs D (B1)
E' Class (B2) Cours E (B2) Kurs E (B2)
F' Class (C1) Cours F (C1) Kurs F (C1)
C2 C2 C2