ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Ελένη Γ. Αναδιώτη» είναι ένα δυναμικό σχολείο που αγαπά να διδάσκει και να καινοτομεί. Εδώ θα βρείτε ό,τι πιο σύγχρονο στον τομέα της διδασκαλίας των γλωσσών, αλλά παράλληλα θα βρείτε και μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων που εμπνέουν και καθοδηγούν τους μαθητές τους δίνοντας πρώτα οι ίδιοι το παράδειγμα.

Όραμά μας είναι η καθιέρωσή μας ως ένα κορυφαίο σχολείο, το οποίο προετοιμάζει τους μαθητές κατάλληλα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία, εξοπλίζοντάς τους με στέρεες βάσεις στην ξένη γλώσσα και καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.


Στόχοι μας αποτελούν:

  • Η δέσμευση της διεύθυνσης σπουδών στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση, μέσω στενής παρακολούθησης των εξελίξεων στον κλάδο στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Η συνεπής προσφορά ενός εποικοδομητικού και ευχάριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο προάγει τη μάθηση.
  • Η εφαρμογή σύγχρονων αλλά και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.
  • Η παροχή ποικίλων, πρόσθετων στην μάθηση της ξένης γλώσσας δραστηριοτήτων, που καλλιεργούν σημαντικές ικανότητες στους μαθητές, όπως η δημιουργικότητα, η ομαδική συνεργασία και η κριτική σκέψη.

Η σωστή εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι αρχή για την επικοινωνία με τον κόσμο μας και αυτή είναι η φιλοδοξία και δέσμευσή μας. Στην πορεία αυτή, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις, οι επιθυμίες σας θα είναι οδηγός μας.