ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Τα Γαλλικά είναι μία γλώσσα παγκόσμιας ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται σε όλες τις ηπείρους. Παραμένει η επίσημη γλώσσα αρκετών κρατών σε όλο τον κόσμο, μία από τις επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιπλέον η Γαλλία προτιμάται για προπτυχιακές αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλούς τομείς, όπως στη νομική, στις πολιτικές επιστήμες, στην αρχαιολογία, στην ψυχολογία ακόμα και στην ιατρική.

Στόχος των προγραμμάτων που οδηγούν σε πτυχία είναι οι μαθητές μας να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, να εμπεδώσουν τις  συντακτικές τους  γνώσεις και να αναπτύξουν επιπλέον και τις δεξιότητές τους ώστε να γίνουν σταδιακά ανεξάρτητοι και αυτάρκεις χρήστες της γαλλικής γλώσσας.

Παράλληλα οι μαθητές εξοικειώνονται με τον τύπο των εξετάσεων, τις χρονικές απαιτήσεις τους, μαθαίνουν να αναπτύσσουν στρατηγικές και τεχνικές για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση την ημέρα των εξετάσεων.

Οι μαθητές προετοιμάζονται ανάλογα με το επίπεδό τους για τις ακόλουθες  εξετάσεις :

  • Yπουργείο Παιδειας: Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας, επίπεδα Α1+Α2, Β1+Β2, Γ1+Γ2 (Σύμφωνα με το ΚΕΠΑ)
  • Γαλλικό Ινστιτούτο: DELF A1 ( Επίπεδο Α1*), DELF A2 (Επίπεδο Α2*), DELF B1 (Επίπεδο Β1*), DELF B2 (Επίπεδο Β2*), DALF C1 (Επίπεδο Γ1*), DALF C2 (Επίπεδο Γ2*)

       *σύμφωνα με το ΚΕΠΑ