ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Σε όλα τα τμήματά μας εφαρμόζουμε και εξασφαλίζουμε:

  • Αριθμό σπουδαστών αυστηρά έως 4
  • Conversation Classes
  • Πρωτοποριακά συστήματα
  • Συμμετοχή όλων των σπουδαστών