ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζουμε στο Κέντρο μας, μας βοηθά να πετύχουμε το βασικό στόχο που έχουμε θέσει, δηλαδή την επιτυχημένη πορεία των μαθητών μας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Διαθέτουμε το δικό μας πρόγραμμα σπουδών, εναρμονισμένο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ξενόγλωσση Παιδεία (C.E.F.R.). Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σχεδιάζεται με κριτήριο τις ανάγκες των μαθητών και προσαρμόζεται στο ατομικό μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή, εφαρμόζοντας έτσι τη σύγχρονη μεθοδολογία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην πολιτική των 4μελών τμημάτων που υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο στο Κέντρο μας. Η μέθοδός μας αποτελεί συνδυασμό των πιο αποτελεσματικών τεχνικών διδασκαλίας σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και πορίσματα σ' αυτόν τον τομέα, αφού είναι:

  • Επικοινωνιακή: Η γλώσσα είναι επικοινωνία και ο μαθητής πρέπει να μάθει πώς θα την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για να πετύχει το στόχο του.
  • Συνεργατική: Μέσα από την συνεργασία στις μικρές μας ομάδες επιτυγχάνουμε την ανάπτυξη του δυναμικού του κάθε μαθητή προάγοντας το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας και του γόνιμου ανταγωνισμού. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό στα στενά πλαίσια ενός ιδιαίτερου μαθήματος.
  • Βιωματική: Εκθέτοντας τον μαθητή σε καταστάσεις που αναπαριστούν την πραγματική ζωή, τον βοηθάμε να αποκτήσει την άνεση που θα χρειαστεί σε αντίστοιχο περιβάλλον στην ζωή του αργότερα.
  • Δημιουργική: Διδάσκουμε τη χρήση της γλώσσας σαν το εργαλείο που θα βοηθήσει τον μαθητή να εκφραστεί δημιουργικά και με φαντασία σε διάφορα περιβάλλοντα, εκτός των στενών ορίων της αίθουσας διδασκαλίας.

Διάφορα μέσα, προσεκτικά επιλεγμένα, μας βοηθούν να εφαρμόσουμε την μεθοδολογία μας που μετά από την μακρόχρονη εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Βιβλία: Eπιλεγμένα από μεγάλους εκδοτικούς οίκους με χρόνια έρευνας στην σωστή μεθοδολογία και με υλικό που βοηθά στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων.
  • Δικό μας υλικό: Στοχεύει στο να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται και τις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή ανάλογα με το μαθησιακό τύπο στον οποίο ανήκει.
  • Τεχνολογία: Διαδικτυακό υλικό, διαδραστικοί projectors και πλατφόρμα Augmented Classroom είναι διαθέσιμα στο σχολείο μας, το οποίο έχει ήδη περάσει στην ψηφιακή εποχή για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών της σύγχρονης εποχής.
  • Ενισχυτική διδασκαλία: Σε περίπτωση πολλών απουσιών ή άλλων προβλημάτων που προκαλούν δυσκολία στον μαθητή να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του επιπέδου του, γίνονται επιπλέον μαθήματα για την κάλυψη κενών.
  • Εξετάσεις προσομοίωσης: Οι μαθητές των πτυχιακών τάξεων έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε δοκιμαστικές εξετάσεις (mock exams) που διεξάγονται το Σάββατο στο Κέντρο μας. Οι εξετάσεις προσομοίωσης δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν υπό τις συνθήκες της αυθεντικής εξέτασης τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό μέρος. Η διαδικασία αυτή βοηθά τους μαθητές να είναι ψυχολογικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την εξέταση που ακολουθεί.