ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Οι μαθητές μας που φοιτούν σε τμήματα τα οποία στο τέλος της σχολικής χρονιάς οδηγούν σε εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου, υποβάλλονται επανειλημμένα σε ρεαλιστικό περιβάλλον εξετάσεων, αντίστοιχο με αυτό που θα συναντήσουν για την απόκτηση του πτυχίου. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, απαλλάσσονται από το άγχος των εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα έχουν ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Οι εξετάσεις προσομοίωσης οργανώνονται εκτός των ωρών της κανονικής διδασκαλίας και η παροχή αυτή προσφέρεται στους μαθητές μας δωρεάν.