ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Ένα από τα θέματα που έχει τεράστια σημασία για εμάς στο Κέντρο μας είναι η συνεχής επικοινωνία με τους γονείς και η τακτική ενημέρωσή τους. Πιστεύουμε ότι «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» και είναι καλο οποιοδήποτε πρόβλημα να είναι αντικείμενο έγκαιρης συζήτησης και παρέμβασης. Για το λόγο αυτό έχουμε καθιερώσει τους εξής τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης των γονέων:

  • ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ: Δίνεται δωρεάν από το Κέντρο μας στην αρχή της σχολικής χρονιάς σε όλους τους μαθητές και έχει σκοπό να ενημερώνονται οι γονείς σε κάθε μάθημα για την πρόοδο και την παρουσία του παιδιού τους μέσα στην τάξη. Στις σελίδες του αναγράφονται η ύλη που διδάχθηκε κάθε φορά, οι εργασίες και οι βαθμοί του μαθητή καθώς επίσης και παρατηρήσεις από την πλευρά του καθηγητή. Οι γονείς επίσης έχουν τη δυνατότητα και το χώρο να γράψουν τις δικές τους παρατηρήσεις αν διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα του παιδιού στη μελέτη του στο σπίτι.
  • ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ: Κάθε μηνα οι γονείς λαμβάνουν ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού, με αναλυτική βαθμολογία και σχόλια επίδοσης.
  • ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ: Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς και της διαδικασίας των τελικών επαναληπτικων διαγωνισμάτων, εκδίδεται η τελική βαθμολογία του κάθε μαθητή καθώς και της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του, που παραλαμβάνονται από τους γονείς στις αρχές Ιουνίου.
  • ΕΚΤΑΚΤΩΣ: εφόσον κριθεί αναγκαίο, πάντα σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Σπουδών.

Η ενημέρωση και η συνεργασία με τους γονείς είναι βασικός πυλώνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συμβάλλει θετικά στην πρόοδο του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί άρρηκτο κρίκο επαφής μαθητή – γονέα – καθηγητή. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι αυτή η σωστή συνεργασία μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να φέρει.