ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Από την αρχή της ίδρυσής μας εφάρμοσαμε πρωτοποριακές μεθόδους οργάνωσης, ώστε η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και να αποτελεί μια καινοτομία στον τομέα αυτό. Το πρώτο βήμα για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου έγινε με την καθιέρωση των τμημάτων με μέγιστο αριθμό μαθητών τους τέσσερις (4). Αυτό μάλιστα διαφοροποιεί το Κέντρο μας από τα υπόλοιπα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της περιοχής μας. Η χρήση της τεχνολογίας και των μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη ως τώρα πορεία μας. Χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα και γίνεται τακτική ενημέρωση των καθηγητών και της Διεύθυνσης σχετικά με νέα βιβλία και οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Επιπλέον, υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της προόδου των μαθητών μέσω κατάλληλου λογισμικού με το οποίο ενημερώνονται κάθε μήνα οι κηδεμόνες τους, όπως επίσης και λογισμικό για την κατάρτιση του πλέον ευέλικτου προγράμματος παρακολούθησης των μαθημάτων.