ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Ζούμε σε μια εποχή που η γνώση των ξένων γλωσσών αποτελεί απαίτηση του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, πρέπει να λαβουμε υπ’ όψη την περίπτωση των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Ε.Μ.Δ. (π.χ. δυσλεξία, δυσορθογραφία, σύνδρομο Asperger, Δ.Ε.Π.-Υ., κτλ) τα οποία επιχειρούν ή υποχρεώνονται να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Για κάποιον μαθητή που δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες, η εκμάθηση τείνει να είναι μια απολαυστική και αποδοτική εμπειρία. Για ένα παιδί, όμως, με Ε.Μ.Δ., συχνά είναι μια διαδικασία επώδυνη και καμία φορά ταπεινωτική.

Κάνοντας μια προσπάθεια να μειώσουμε αυτές τις δυσκολίες και να αμβλύνουμε ως ένα βαθμό αυτό το αίσθημα της ανισότητας, είμαστε το πρώτο Κέντρο με πιστοποίηση στη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από το Edexcel International μέσω του ULEAC (University of London Examinations and Assessment Council).

Αισθανόμαστε ότι το θέμα των μαθητών που συναντούν ιδιαίτερο πρόβλημα στο ξενόγλωσσο μάθημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης για λόγους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως ανθρωπιστικούς. Υπάρχουν λύσεις και για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους γονείς αν υποπτευθούν το παραμικρό να μας το μεταφέρουν άμεσα, ώστε να γίνει έγκαιρη παρέμβαση με τη βοήθεια των ειδικών επιστημόνων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.