ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Η κλιμάκωση των τάξεων στο Κέντρο μας είναι διαφορετική σε σχέση με τα υπόλοιπα λόγω του μικρού αριθμού μαθητών στα τμήματα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι τάξεις μας είναι λιγότερες και οι μαθητές ολοκληρώνουν τον βασικό κύκλο σπουδών τους (επίπεδο Β2 – Lower) μετά από συνολικά 6-7 χρόνια συνολικής φοίτησης και όχι 8 ή 9, όπως γίνεται με τα συμβατικά πολυμελή τμήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται χωρίς θερινά μαθήματα, μιας και η ύλη ολοκληρώνεται εγκαίρως και συνεπώς απομένει επαρκής χρόνος για τις απαιτούμενες επαναληπτικές αξιολογήσεις, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές δεν επιβαρύνονται με πολλές ώρες μάθημα την εβδομάδα (3 ώρες για τις μικρές τάξεις και 4 ώρες για τις τάξεις εξετάσεων).


Τα δίδακτρά μας για τα αποκλειστικά 4μελή τμήματά μας κινούνται στην ίδια φιλοσοφία, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των τάξεων, εξασφαλίζοντας έτσι δίκαιη κατανομή, χωρίς να επιβαρύνουμε τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων με υπερβολικά υψηλά δίδακτρα λόγω εξετάσεων. Επίσης προσφέρουμε σημαντικές εκπτώσεις για αδέρφια, πολύτεκνους και όσους παρακολουθούν περισσότερες από μία γλώσσες.