ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Η μετάφραση δεν είναι μια απλή διαδικασία που γίνεται αυτολεξεί, αλλά χρειάζεται βαθιά γνώση της γλώσσας καθώς και της κουλτούρας που κρύβεται πίσω από αυτή.

Αναλαμβανουμε μεταφράσεις κάθε είδους, από και προς τη γλώσσα που επιθυμείτε, με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον πελάτη και το αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει.

Η μετάφραση αφορά γραπτά κείμενα (άρθρα, έρευνες, βιβλία, έγγραφα, γνωματεύσεις, εργασίες κ.λπ.) και τη μεταφορά τους από τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί, σε μια άλλη. Δεν είναι μια μηχανική διαδικασία αλλά λαμβάνεται υπ’ όψιν τόσο η γραμματική και το συντακτικό όσο και οι ιδιωματισμοί των δύο γλωσσών οι οποίες εμπλέκονται. Αυτονόητο είναι ότι, το τελικό κείμενο θα έχει το ίδιο περιεχόμενο και νόημα με το αρχικό, προσαρμοσμένο, όμως, στους κανόνες που βασίζεται η κάθε γλώσσα και στις ιδιαιτερότητές της.

Διαθέτοντας πιστοποίηση από το British Council στον τομέα της μετάφρασης (Translation Certificate), καλύπτοντας έτσι οποιαδήποτε ανάγκη για μετάφραση. Μεταφράσεις ταξιδιωτικών οδηγών, εγχειριδίων χρήσης, websites εταιριών, θεατρικά έργα, ιατρικές γνωματεύσεις, βιογραφικά αλλά και συστατικές επιστολές είναι μερικά από αυτά που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς.