ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Preliminary English Test (PET) & PET FOR SCHOOLS: Η πιστοποίηση που δείχνει ότι ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα σε μεσαίο επίπεδο. Ανήκει στο επίπεδο Β1 συμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α. Χορηγείται από το University of Cambridge με φορέα εξετάσεων τo British Council.

First Certificate in English (FCE) & FCE FOR SCHOOLS: Η κλασσική μέσο-ανώτερη πιστοποίηση (γνωστή ως Lower) που δείχνει ότι ο κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την αγγλική γλώσσα σε γραπτό και προφορικό λόγο στην εργασία του ή για σπουδές. Ανήκει στο επίπεδο Β2 συμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α. Χορηγείται από το University of Cambridge με φορέα εξετάσεων τo British Council.

Certificate of Advanced English (CAE): Η ζήτηση για υψηλού επιπέδου ικανότητες χρήσης της αγγλικής γλώσσας αυξάνει διαρκώς ανά τον κόσμο. Η κατοχή αυτού του πτυχίου δείχνει ότι στοχεύετε ψηλά. Ανήκει στο επίπεδο Γ1 συμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α. Χορηγείται από το University of Cambridge με φορέα εξετάσεων τo British Council.

Certificate of Proficiency in English (CPE): Το γνωστό “Proficiency” είναι η υψηλότερη δυνατή πιστοποίηση. Ο/Η κάτοχος αυτού του πτυχίου αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Ανήκει στο επίπεδο Γ2 συμφωνα με το Κ.Ε.Π.Α. Χορηγείται από το University of Cambridge με φορέα εξετάσεων τo British Council.

IELTS (International English Language Testing System): Το IELTS δημιουργήθηκε για φοιτητές ή υποψήφιους φοιτητές που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε κολλέγια και πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Οι εξετάσεις διεξάγονται από το British Council πολλες φορές το χρόνο.