ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Πολιτισμού, του Goethe, του Nietzsche , του Mozart, του Beethoven, και του Freud. Είναι η μητρική γλώσσα για πάνω από 110 εκατομμύρια σε 3 Ευρωπαϊκές χώρες, η πρώτη ομιλούμενη μητρική γλώσσα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία αποτελεί ίσως την πιο σημαντική και δυνατή χώρα της Ευρώπης στον οικονομικό, πολιτισμικό και πνευματικό τομέα.

Σε κάθε ένα από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες προσφέρονται εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία. Οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από διάφορους φορείς και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχεδιασμένες για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (παιδιά, εφήβους) ή για μαθητές με ειδική στοχοθέτηση (σπουδές σε γερμανόφωνο πανεπιστήμιο ή εργασία).

Τα πτυχία που μπορεί κάνεις να αποκτήσει στο Κέντρο μας είναι από τους φορείς:

  • Yπουργείο Παιδειας: Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας, ενότητες Α1+Α2, Β1+Β2, Γ1+Γ2 (Σύμφωνα με το ΚΕΠΑ)
  • Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe Institut): Zertifikat A1: Start Deutsch 1 του Goethe, Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 του Goethe (για παιδιά από το 10ο έτος), Zertifikat A2: Start Deutsch 2 του Goethe, Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 του Goethe (για παιδιά από το 10ο έτος), Zertifikat B1 του Goethe, Zertifikat B1 für Jugendliche (με ειδικό target group παιδιά και εφήβους), Zertifikat B2 του Goethe, Zertifikat C1 του Goethe, Zertfikat C2 του Goethe: Großes Deutsches Sprachdiplom.