ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Είμαστε όλοι πολίτες του κόσμου και του διαδικτύου. Δε θα μπορούσε λοιπόν το Κέντρο μας να μη χρησιμοποιεί αυτό το σύγχρονο μέσο για τη διευκόλυνση και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάθε μαθητής μας έχει το δικό του κωδικό που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στην ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα μας και μέσω αυτής να έχει τη δυνατότητα:

  • Να κάνει όση εξάσκηση θέλει από το σπίτι μέσα από μια ποικιλία ασκήσεων που είναι διαθέσιμες online.
  • Να βρει αμέτρητες δραστηριότητες στα Αγγλικά.
  • Να πάρει πληροφορίες για το μάθημα που έχασε από τους καθηγητές του στο σπίτι του online.
  • Να χρησιμοποιήσει πολλά links για τις εργασίες του και το διάβασμά του.