ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι μαθητές του Κέντρου μας συμμετέχουν σε αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας που οδηγούν στους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Τα πτυχία που αποκτούν είναι παγκοσμίως  καταξιωμένα και τους εξασφαλίζουν ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.