ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

Πρόκειται για εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην υπηρεσία της μάθησης. Μέσω των διαδραστικών projectors που μετατρέπουν οποιαδήποτε επιφάνεια σε διαδραστικό πίνακα, οι μαθητές μας βιώνουν μια συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία που αυξάνει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Η χρήση των διαδραστικών μέσων ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από το μαθησιακό τύπο που ανήκει. Επίσης έχει αποδειχθει ότι έχει πολλαπλά οφέλη ακόμα και για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αφού διευκολύνει την πολυαισθητηριακή διδασκαλία που αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να βοηθηθούν οι μαθητές να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους στο ξενόγλωσσο μάθημα.

Πλεονεκτήματα για τους μαθητές:

  • Παρέχει αυξημένο κίνητρο παρακολούθησης και συμμετοχής. Το μάθημα γίνεται απόλαυση!
  • Δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες συνεργασίας στο μάθημα, αναπτύσσοντας έτσι τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοήσουν ακόμη και τις πιο περίπλοκες έννοιες.
  • Είναι αποτελεσματική σε κάθε μαθησιακό τύπο.
  • Συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης.