ΚΠγ

UCAS

University of Cambridge

AUGMENTED CLASSROOM PLATFORM

Παρακαλούμε επιλέξτε την τάξη στην οποία ανήκετε και πληκτρολογήστε τον κωδικό που σας έχει δοθεί ώστε να έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (homework, ασκήσεις, κτλ)